Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล เลขที่ 15/5 ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 076-473130 โทรสาร 076-473130 ต่อ 123

 
นายวิชัช ไตรรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
(0954808085)
 
นายไพโรจน์ เพ็ชรเกลี้ยง
ปลัด อบต.กะไหล
(084-560-3682)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนอนุบาลกะไหล
 โรงเรียนบ้านสามช่อง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล (ดู : 6) 16 เม.ย. 2564
เลื่อนการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกะไหล (ดู : 6) 16 เม.ย. 2564
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง (ดู : 8) 5 เม.ย. 2564
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (ดู : 7) 5 เม.ย. 2564
ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น (ดู : 26) 1 เม.ย. 2564
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม (ดู : 26) 31 มี.ค. 2564
โปรแกรมการแข่งขีนกีฬาแบดมินตันและเปตอง (ดู : 25) 31 มี.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17) 29 มี.ค. 2564
📣📣ประชาสัมพันธ์♦️♦️ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรมตำบลกะไหล ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วทุ่งได้มาให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว และ แจกเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ วิตามิน โค กระบือ แพะ แกะ หมา แมว ฟรี‼️ 🐶🐈🐕 สามารถนำสุนัขและแมวมารับบริการการฉีดวัคซีนพร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะค่ะ ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ จุดบริการของปศุสัตว์อำเภอค่ะ (ดู : 7) 25 มี.ค. 2564
📢 ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม 📢 - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคมนี้ 2564 !!! เตรียมพบกับ (ดู : 26) 24 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา (ดู : 4) 23 มี.ค. 2564
📢 ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม 📢 - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคมนี้ !!! เตรียมพบกับ อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม และ น้องแจ่มแจ๋ว นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาตำบลและของกินมากมาย อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชม ชิม ช้อป กันนะคะ - * ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. - 22.00 น. ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล * (ดู : 9) 11 มี.ค. 2564
📢 ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล 📢 ขอเชิญเที่ยว ชม ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม * ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. - 22.00 น. ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล * (ดู : 11) 11 มี.ค. 2564
การกำหนดสมัยประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปรจำปี 2565 (ดู : 4) 8 ก.พ. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 6) 31 ม.ค. 2564
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย (ดู : 8) 31 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
  เลขที่ 15/5 ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 
โทรศัพท์ : 076-473130
โทรสาร : 076-473-130 ต่อ 123
E-mail Address : kalai.sao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs