หน้าแรก | ข่าว | กิจกรรม | สินค้าชุมชน | กระดานเสวนา | ติดต่อสอบถาม
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130 โทรศัพท์ : 076-473130 โทรสาร : 076-473130 ต่อ 123
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  คู่มือบริการประชาชน
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  การเปิดเผยราคากลาง
  เกณฑ์ลามาสายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  สถานะทางการเงิน
  ผลการปฏิบัติงาน
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รานงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดฯ
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษาฯ
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะไหล
  - โรงเรียนอนุบาลกะไหล
  - โรงเรียนบ้านสามช่อง
 
     
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
     
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559
บ้านสามช่อง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1435 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7  มกราคม  2559
 
รายละเอียดกิจกรรม :

บ้านสามช่อง ตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหมู่บ้านนี้จะแบ่งออกเป็นสองหมู่บ้านเล็ก ๆ เรียกว่า หมู่บ้านสามช่องเหนือ และหมู่บ้านสามช่องใต้

บ้านสามช่องเหนือ เดิมเรียกว่าทับเหนือ คำว่า ‘ทับ’ หมายความว่า ที่อยู่อาศัยชั่วคราวของชาวประมง ต่อมาเมื่อปี 2457 ก็ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านสามช่องเหนือ ตามที่มาของลำคลองสามสายที่ไหลผ่านเหนือหมู่บ้าน คือ คลองบางหลาม คลองเชียงใหม่ และคลองตาจอ และไหลมารวมกันเรียกว่า คลองสามช่อง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง ทำกะปิ กรีดยาง หรือ ทำใบจาก ที่ใช้สูบกับยาเส้น บ้านสามช่องเหนือมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ ทั้งสด ใหม่ สะอาด เพราะอยู่ถึงแหล่งผลิตกลางทะเล

การเดินทาง ถนนเพชรเกษม จังหวัดพังงา ผ่านตำบลกะไหล ก็จะถึงสี่แยกไฟแดงบ้านสามช่อง เลี้ยวขวาไปตามลูกศรที่ชี้อยู่บนป้ายบอกทาง ขับตรงไปเรื่อย ๆ จนเจอกำแพงสีส้มแดง ซึ่งเป็นกำแพงของสถานีวิจัยป่าชายเลนจังหวัดพังงา เลี้ยวซ้ายตรงกำแพง ตรงไปตามทางคอนกรีตจนสุดถนน ก็จะเจอท่าเรือบ้านสามช่องเหนือ ขึ้นเรือใช้เวลาข้ามฟากใช้เวลาประมาณ 5 นาที ถึงท่าเทียบเรือหมู่บ้านสามช่องเหนือ

บ้านสามช่องใต้ เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านสามช่องเหนือ เนื่องจากขณะนั้นมีผู้คนโยกย้ายการทำมาหากินไปอยู่ที่ตอนใต้ของหมู่บ้านกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ที่อยู่ตอนใต้มีจำนวนผู้คนมากขึ้น เพื่อสะดวกในการปกครอง ทางราชการจึงแยกหมู่บ้านอออกเป็นสองหมู่บ้าน บ้านสามช่องใต้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มช่างภาพ และนักเดินทาง เนื่องจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน รวมไปถึงทัศนียภาพยามเช้าที่ตราตรึงใจหลายๆคน เพื่อเป้าหมายในการเก็บภาพแสงสีทองแรกของวัน ภาพทิวเขาสูงที่อยู่ด้านหลังของกระชังเลี้ยงปลา มีริ้วหมอกไหลเอื่อยละเลียดกับผิวน้ำสีทอง เดินลึกเข้าไปด้านในของหมู่บ้าน ก็พบกับร้านกาแฟกลางน้ำ เป็นร้านกาแฟที่สร้างขึ้นแบบง่ายๆ ตามสไตล์ชาวประมง 

การเดินทาง ถนนเพชรเกษม จังหวัดพังงา ผ่านตำบลกะไหล ก็จะถึงสี่แยกไฟแดงบ้านสามช่อง เลี้ยวขวาไปตามลูกศรที่ชี้อยู่บนป้ายบอกทาง ขับตรงไปเรื่อย ๆ จนเจอกำแพงสีส้มแดง ซึ่งเป็นกำแพงของสถานีวิจัยป่าชายเลนจังหวัดพังงา ตรงผ่านเข้าไปสุดถนนก็จะเจอกับหมู่บ้านสามช่องใต้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่